Převzato z Českého zápasu

Možná nějaký "uvozující text" celé sekce o tom jak se texty syndikují z ČZ?

Velikonoce mají dva základy: připomínku toho, co se tehdy stalo – smrt Krista. A také jeho vzkříšení, další příchod, nový život. Jsou Passio i Pascha, říká akademik a duchovní Církve československé husitské Pavel Kolář.
Co všechno vlastně spadá do období Velikonoc?
Spíše než o období Velikonoc mluvíme o velikonočním období, jehož středem jsou Velikonoce. V našem církevním ka­lendáři tvoří toto období dva svébytné časy (lat. tempora): postní doba jako čas přípravy ke slavení Velikonoc a doba ve­likonoční.

Nejprve mi prosím odpusťte, že radostné Velikonoce uvedu neveselou diagnózou naší doby, která nám vyjevila, co jsme zač: rozmazlení, zhýčkaní, sebestřední, pohodlní. Utopeni v banalitách a mali­cherných sporech o nic si vymáháme každý svá práva bez povinností, svobodu bez odpovědnosti. A naší cestou, pravdou i životem je babylonský internet...

Volné rozjímání nad jedním ze svátečních svitků, předčítaném v židovské tradici při svátku pesach, je drobným průvodcem člověka, který se učí milovat. Ať už se v případě směřování těchto úvah jedná o vztah mezi milenci či životními partnery, nevylučují se ani jiné formy lásky mezi blízkými lidmi, stejně jako představy o sounáležitosti mezi člověkem a Bohem.

Nebojte se! Hledáte Ježíše? Nazaretského, ukřižovaného? Vstal, není zde... Jděte a ohlaste jeho učedníkům... Hledej Ježíše v krajině! Připojit se mohou úplně všichni.
Náboženské obce CČSH v Ostravě – Moravské a Slezské Ostravě a v Ostravě – Staré Bělé se obracejí na všechny oslovené s výzvou, kterou jsme nazvali Cesty za Ježíšem
Jejím smyslem je zachytit ve fotografii výtvarné zpodobnění Ježíše Krista, které vás osobně zaujalo či oslovilo. Jsme přesvědčeni, že na svých cestách, ať už každodenních či svátečních se potkáváte nebo potkáte s výtvarným dílem zpodobňujícím Ježíše, které ať jako artefakt nebo pro umístění a celkovou atmosféru, si našlo cestu k vašemu srdci. Pokud se chcete o svůj zážitek podělit, prosíme, pořiďte fotografii takového zpodobnění Ježíše, případně i s jeho začleněním v krajině nebo exteriéru.
Jako motivaci doporučujeme přečíst článek sestry Michaely Schönwälderové, zveřejněný v časopise Český zápas v čísle 7 letošního roku.

Tradičním textem Květné neděle je text o vstupu Ježíše do Jeruzaléma, o jeho cestě vstříc smrti, o které věříme, že je smrtí zástupnou, smrtí vykupující, smrtí dávající naději všem smrtelníkům. V našich sborech čteme nejen tento text, ale také již Kristův pašijový příběh v různých verzích, letos podle evangelia Matoušova, je to tedy mimořádně dlouhé čtení zahrnující tyto perikopy:

Touha po šťastném životě je všem lidem společná. V tom se nelišíme. Různé jsou jen představy o tom, co ke šťastnému životu potřebujeme, nakolik si štěstí můžeme vybojovat či vysloužit a nakolik stačí ho jen prostě vidět a přijmout. Veškeré Boží působení – od stvoření světa přes vtělení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista až po jeho příchod ve slávě – je zaměřeno na to, abychom žili, byli šťastní, s radostí užívali dary od Boha.

Rozhovor Olgy Nytrové s profesorem Štěpánem Rakem.

Vím, že jsi léta obdivoval mírotvorce a génia J. A. Komenského, zejména jeho Obecná porada o nápravě věcí lidských tě nadchla silou své vize, naléhavostí poselství, které se týká celého lidstva. Jaký byl osud tohoto spisu, na němž autor velmi lpěl a přál si, aby jím byly lidské bytosti osloveny?

Promluva Lukáše Bujny při bohoslužbě za oběti války v Sokolově dne 24. 2. 2023
Ve farní kuchyni si dělám snídani, u sporáku vaří mladá ukrajinská maminka. Našla na faře azyl i se dvěma dětmi. Její dvouletý krásný synáček se světlými vlásky mě soustředěně pozoruje.

Přehled publikovaných článků

Události

Žádné události

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše