Colors: Purple Color

Generální tajemník Světové rady církví pastor Prof. Dr. Jerry Pillay posílá velikonoční poselství naděje a obnovy a zamýšlí se nad okamžikem, kdy Ježíš Kristus na kříži volá: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?

7.6 - 11.6.2023 
Ve dnech 7. - 11. června 2023 pořádají německé protestantské církve církevní festival aktivit - Kirchentag. Ekumenická rada církví ČR, jejíž je Církev československá husitská členem, pořádá na tuto akci pouť a nyní je do 25. března 2023 otevřeno přihlašování na ní.

 

Snést ticho je pro člověka někdy těžké. Může to tak být. A přesto po něm lidé touží. Najděte mír, sestupte dolů, zažijte vnitřní klid. Těmito slovy láká společenství katedrály v německém Pader­bornu na každotýdenní pravidelné cvičení katolické meditace, které se ve svatostánku koná. Prostor a krása paderbornské ka­tedrály pak pomáhají objevovat vlastní vnitřní krásu a prostor.

Dne 7. 3. 2023 se od 10 hodin na lánském hřbitově uskutečnil pietní akt s připomenutím 173. výročí narození prvního československého prezidenta T. G. Masaryka.

Představitelé Ekumenické sítě pro vodu Světové rady církví (WCC) zvou, abychom využili postní dobu k zamyšlení nad vodou jako Božím darem. WCC od roku 2008 publikuje v rámci kampaně „Sedm týdnů pro vodu“ teologické úvahy pro sedm týdnů postní doby a pro Světový den vody 22. března 2023.

Přehled publikovaných článků

Události

Žádné události