A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných.
Mi 5,1

Vpravdě veliké je tajemství zbožnosti: Byl zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy.
1Tm 3,16

Nachází se ve vašem okolí vesnička zdánlivě bezvýznamná, ve které se nenarodila žádná celebrita? Takový byl kdysi i Betlém. Byť z něj pocházel ovčák David, který se stal izraelským králem. Prorok Micheáš předpovídá zrození další osobnosti, která však dalece přesáhne Davidův věhlas. Křesťané v ní spatřují Ježíše Krista. Jeho vliv, vliv jeho slova, jeho pravdy, lásky, jeho oběti trvá po staletí. Není to vliv násilí, ačkoli jej křesťané takto někdy prosazovali. I my se můžeme vlivu Kristovy pravdy a lásky otevřít, i dnes. Bůh je ten, kdo vyvyšuje. Vyvýšil Krista z ponížení kříže. V konečném důsledku chce navěky vyvýšit ty, kdo v něj věří: chce jim dát čestné místo ve své říši.
Pane Ježíši Kriste, vládni v mém srdci a pomoz mi šířit mým životem tvé království.

Sk 1,12–26 * Fp 3,12–21

Přehled publikovaných článků

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše