Colors: Cyan Color

Príliš často je kríž predkladaný nášmu uctievaniu nie ako vznešený cieľ, ktorý dosiahneme tým, že prekonáme samých seba, ale skôr ako symbol smútku, obmedzovania, potláča­nia. Na kríž sa odvolávali nekrofilné povahy, ktoré milujú viac ťažkosti než radosť zo života.

Nejprve mi prosím odpusťte, že radostné Velikonoce uvedu neveselou diagnózou naší doby, která nám vyjevila, co jsme zač: rozmazlení, zhýčkaní, sebestřední, pohodlní. Utopeni v banalitách a mali­cherných sporech o nic si vymáháme každý svá práva bez povinností, svobodu bez odpovědnosti. A naší cestou, pravdou i životem je babylonský internet...

„Izraelci se při provádění klatby dopustili zpronevěry. Akán, syn Karmího, syna Zabdího, syna Zerachova z pokolení Judova, vzal něco z věcí propadlých klatbě. Proto vzplanul Hospodin proti Izraelcům hněvem.“ (Joz 7,1)

Úvaha ředitele Husitského muzea v Táboře Jakuba Smrčky, která zazněla dne 6. března 2023 při setkání k 173. výročí narození T. G. Masaryka v Parlamentu ČR.

Slova z úvodního pozdravu pražského biskupa Davida Tonzara, která zazněla při setkání k 173. výročí narození T. G. Masaryka v Parlamentu ČR dne 6. března 2023.

Písmo svaté bylo pro Jana Amose Komenského zvláště silnou inspirací v tvorbě jeho útěšných a pastoračně zaměřených spisů, avšak i v případě Obecné porady a Didaktiky a jeho dalšího rozsáhlého, hlubokého i literárně hodnotného díla.

Přehled publikovaných článků

Události

Žádné události

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše