V rámci svého poslání Církev československá husitská rozvíjí život liturgický, spirituální a kulturní. Vykonává činnosti pastorační a misijní, včetně působení v armádě, vězeňství a zdravotnictví. Věnuje se výchově a vzdělávání i sociální a diakonické službě.

Kandidáti duchovenské služby studují na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy.

CČSH zřizuje školy, instituty, jako je Husův institut teologických studií, a organizuje vzdělávací kurzy a semináře.

Sociální a charitativní práci se věnuje zejména Husitská diakonie a její jednotlivá střediska. Zaměřuje se na službu seniorům, handicapovaným a všem dalším potřebným.

Církev československá husitská je zapojena v ekumenických organizacích v České republice i zahraničí (Ekumenická rada církví v ČR, Světová rada církví, Konference evropských církví, GEKE).

O aktivitách a aktuálních tématech informuje Týdeník Církve československé husitské Český zápas. Pro děti je vydáván časopis Cesta. Zařízení Blahoslav poskytuje a nabízí příručky pro církevní činnosti a literaturu pro duchovní četbu.

Školy v Církvi československé husitské

Církev československá husitská provozuje či se podílí na řízení a výuce několika škol různého typu – počínaje mateřskými školami až po vysoké školy, včetně jedné základní umělecké školy.

V současnosti provozuje CČSH tyto školy či se podílí na jejich řízení a výuce:

 • Husova základní a mateřská škola SMĚROVKA
 • Základní škola Mistra Jana Husa
 • Mateřská a základní škola ARCHA
 • Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s.
 • Husův institut teologických studií, c. p. o.
 • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, detašované pracoviště Praha – ve spolupráci s H I T S
 • Vyšší odborná škola Husův institut teologických studií
 • Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy

Církev československá husitská je činná v ekumenických organizacích (Ekumenická rada církví v ČR, Ekumenická akademie Praha, Leuenberský synod v ČR, Společenství evangelických církví v Evropě, Konference evropských církví, Světová rada církví ad.), v nichž spolupracuje s dalšími církvemi v ČR, v Evropě i ve světě. Ve vedení i pracovních komisích a skupinách těchto organizací má své přímé zastoupení. Usnesení a dokumenty přijímané těmito orgány jsou diskutovány Ekumenicko-zahraniční komisí Ústřední rady CČSH a přijímány Ústřední radou CČSH, pokud mají závaznou povahu. Partnerství na celocírkevní úrovni uzavřela Církev československá husitská s Evangelickou luterskou církví v Anhaltu, v užším kontaktu je dále se Saskou evangelickou církví a Bavorskou luterskou církví. Na úrovni diecézí a náboženských obcí spolupracuje s dalšími domácími i zahraničními církevními partnery.

Přehled publikovaných článků

Události

Žádné události

Nejčtenější

 • Týden

 • Měsíc

 • Vše