„O Církvi československé husitské věříme, že vznikla z Boží vůle a milosti, aby skrze ni do jedné, svaté a obecné církve Boží byli přivedeni mnozí, kteří by jinak zůstali ztraceni v nevíře a beznaději, a aby usilovala o Boží církev bez poskvrny a vrásky. “
Základy víry CČSH

„Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.“
Ústava CČSH

Jsme křesťané, kteří věří a vyznávají jednoho Boha - Otce, Syna a Ducha svatého, pramen dokonalé lásky, jednoty a života.

Naším posláním je hlásat a šířit evangelium – radostné poselství o věrné Boží lásce v Ježíši Kristu a její vládě (Boží království). Tato Boží láska se vrcholně projevila v Kristově vykupitelské oběti kříže.

Naším znakem je Kristův kalich ve spojení s křížem. Neboť kalich vyjadřuje Kristovu lásku obětující se na kříži za všechny.

I přes svoji nedokonalost náležíme Pánu Ježíši Kristu a patříme k jeho lidu. Usilujeme jako církev Kristova žít hodnoty Božího království, kterými jsou spravedlnost, pokoj a radost. Ty Ježíš přinesl lidstvu a s ním vstupují do naší přítomnosti.

Jsme otevřeni všem, kdo hledají smysl života, kladou si otázky duchovního charakteru a potřebují pomoc druhých nebo sami chtějí pomáhat.

Oficiální znak církve Československé husitské

kalich cirkev

Přehled publikovaných článků

Události

Žádné události

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše