Pane doktore, je o Vás známo, že doporučujete smích a humor nejen při léčbě závislostí, ale i pro celkové zlepšení zdraví a kvality života pro každého, kdo má zájem.

Chtěla bych se Vás zeptat, proč je vlastně úsměv a smích tak prospěšný pro naše zdraví?
Smích a úsměv patří k vrozeným způsobům, jak uklidnit tělo i mysl. Přeborníky ve smíchu a usmívání jsou maličké děti. Us­mívají se ještě dříve, než se to mohly od někoho naučit.

Má také duchovní praxe jako např. pravidelná modlitba či me­ditace pozitivní přínos pro naše zdraví?
Ano, v tomto směru proběhla i řada výzkumů. Vyplývá z nich, že duchovní život pomáhá v prevenci sebevražd a některých ná­vykových nemocí i při paliativní péči. Zvyšuje také odolnost vůči zátěžovým událostem, může stabilizovat náladu a vede ke zdravějšímu životnímu stylu. Duchovní život je ochranný čini­tel. Ten vstupuje do interakcí s dalšími ochrannými a rizikovými faktory. Setkal jsem se proto i s lidmi hluboce věřícími, kteří si vytvořili závislost a byli v nesnázích. Duchovně orientovaní lidé s návykovou nemocí udělají dobře, když si svoji duchovnost podrží, ale navíc přidají pravidelné návštěvy Anonymních al­koholiků a podobné aktivity.

Které další emoce kromě radosti byste doporučil rozvíjet? A dal byste nám nějaký příklad, jak na to?
Za všechny bych zmínil vděčnost a laskavost. Středověký křes­ťanský mystik mistr Eckhart napsal: „Kdyby jediná modlitba, kterou za život vyřknete, zněla, děkuji, už jen to stačí.“ Vděčnost je zajímavá i z psychologického hlediska. Jestliže někomu po­děkujeme, zlepší to náš vztah k němu i jeho vztah k nám, proto je dobré děkovat co nejčastěji. Poděkování lze použít jako zdvo­řilý způsob odmítnutí. V tom případě neděkujeme za to, co nám někdo nabídl, ale za to, že nám něco nabídl.

Co se laskavosti týče, tu zkoumal tým americké profesorky psychologie Barbary Fredrickson. Využívali k tomu techniku zvanou „Meditace milující laskavosti“. Tento postup zlepšoval vztahy, zvyšoval míru prosociálního chování a pozitivních emocí v běžném životě i životní spokojenost. Uvažuje se i o tom, že tak lze mírnit stres, bolesti a negativní emoce a při­spívat k prevenci duševních problémů ve stáří. Meditace milu­jící laskavosti mě zaujala do té míry, že jsem nahrál některé její varianty a umístil je na svůj web drnespor.eu. Princip je jednoduchý, člověk přeje např. mír a světlo sobě, těm, které potkal v minulosti, těm, které potká v budoucnu, přátelům, nepřátelům atd.

Výše uvedené bude křesťanům připomínat děkovné a pří­mluvné modlitby. Emoce a chování spolu navzájem souvisejí, např. laskavost motivuje k laskavému chování, ale funguje to i naopak.
V dnešní době si hodně lidí stěžuje na stres způsobený politickou, ekonomickou, ekologickou a energetickou krizí… Jak se nej­lépe chránit před těmito vlivy?

Na mém webu je volně text „Zvládání stresu při pandemii a za klidnějších časů“, zde jen stručně:
– Omezte stresující mediální obsah.
– Alkohol, tabák, drogy a hazard zvyšují stres, člověk si ho jen hůř uvědomuje, proto se jim vyhněte.
– Tělu i psychice prospívá rozumná tělesná aktivita.
– Přiměřeně spěte, bude vám to lépe myslet a budete zdravější. Televizi, počítač a mobil nechte vypnuté večer, v noci a po ránu.
– Pro uvolnění je typické klidné brániční dýchání a prodloužený výdech. Dýchat do břicha se naučíte např. tak, že položíte ruce vleže na zádech na břicho, lokty při tom zůstávají na podložce. Břicho s dlaněmi se při nádechu zdvíhají a při výdechu zvolna kle­sají. Brániční dýchání používejte i během denních aktivit.
– To, že se v daném čase určité činnosti opakují, dává pocit bezpečí a působí to dobře i na okolí. Vytvářejí se tak zdravé návyky a ty jsou odolné vůči stresu.
– Dobré vztahy zlepšují zvládání stresu.
– O smíchu a úsměvu jsme se již zmiňovali. V prevenci stresu je zvláště vhodný smích s přimhouřenýma očima (lišácký neboli Du­chennův úsměv).
– Modlitbu míru si oblíbili v organizaci Anonymní alkoholici. Pravděpodobně ji znáte, ale pro připomenutí: „Bože, dej mi klid přijímat to, co nemohu změnit, odvahu měnit to, co měnit mohu a moudrost mezi nimi rozlišovat.“

Mluvíte často o tom, že je dobré se zasmát skoro všemu, také sám sobě. Existují podle Vás i věci, které jsou nezpochybni­telně vážné a nikdo by si z nich legraci dělat neměl?

Neměli bychom se smát druhým lidem, ale s druhými lidmi. Někdo rozčilený může smích vnímat jako projev nadřazenosti. Za této situace je lépe se tvářit neutrálně.

Co byste našim čtenářům vzkázal do nového roku 2023?

Autosugestivní formule, kterou doporučuji střízlivým přáte­lům třikrát opakovat na konci relaxace, před usnutím a po pro­buzení, zní: „Klidný, moudrý, střízlivý.“ Tohle je vhodné pro každého, střízlivost znamená také realismus a správné posou­zení situace.
Ptala se Markéta Černá

Přehled publikovaných článků

Události

Žádné události

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše