Výtvarného umělce Igora Hlavinku znám jako autora velmi jemných děl, která zobrazují přírodu a atmo­sférické jevy, které jakoby vibrují s vesmírem a jeho duší. Také jako lektora semináře „Malujeme krajinu podle starých mistrů“, kterého jsem se sama párkrát zúčastnila a velmi mne to tam inspirovalo a potěšilo.

Igore, dovolila jsem si tě oslovit a položit ti pár otázek týkajících se tvé vlastní zku­šenosti výtvarného umělce a také výtvar­ného lektora, a jak to vše spolu souvisí…
Jak ty sám vnímáš a prožíváš svou tvorbu? Dá se říct, že je pro tebe součástí vlastního duchovního hledání?

Zajímavá, ale hodně těžká otázka, která generuje řadu dalších otázek. Co je to umělecká tvorba a jaký vůbec má pro člo­věka smysl? S čím vším se můžeme setkat ve svém duchovním hledání / cestě? Co můžeme považovat za duchovní umění? Jen to umění chrámové, náboženské?

Myslím, že zobrazování náboženských témat není automaticky zárukou duchov­nosti. Mnohé krajinomalby nebo zátiší v sobě mají více duchovnosti než některé, třeba řemeslně dobře namalované obrazy andělů nebo Svaté rodiny. Co je tedy mě­řítkem duchovnosti ve výtvarném umění? V čem se duchovní umění liší od nedu­chovního? A jak jej rozlišit od jeho nápo­doby? (Myslím tím po staletí bující náboženský kýč a v poslední době i tzv. ezoumění.) Možná, že veškeré opravdové umění je zároveň duchovní a jiné ani ne­může být. Samé otázky. Ale i s vědomím toho, že se nám pojem duchovního umění takto zproblematizoval, tak veškerou svou tvorbu (malířskou, sochařskou i fotogra­fickou) chápu jako součást své duchovní cesty. Zůstat na cestě mi pomáhá duchovní četba, Lao tse, Buddha, ale především Bible. Inspiraci pro tvorbu nacházím v přírodě i v umění, u básníků, mystiků i filosofů. Moc rád mám tuto báseň Wiliama Blakea: „Spatřit svět v zrnku písku a nebe v divoké květině. Zachytit nekonečno v dlani a věčnost v jedné hodině.“ Moje malířská tvorba se pohybuje mezi meditativní abstrakcí a poetickým zobrazováním krajiny, kon­krétně hor a moře. V tvorbě se snažím hledat řád a harmonii.

Igore, snad mohu prozradit, že v galerii Kaple (bývalá kaple sv. Jana Křtitele v Holyni) právě probíhá (říjen) tvoje vý­stava s názvem NEBE. Můžeš nám o ní něco říct?

Můj cyklus monochromních maleb Moře v mlze se nenápadně proměnil v obrazy Nebe. Pomocí plynulých pře­chodů mezi různými odstíny modré nebo červené vytvářím souvislý ba­revný prostor....

Vedeš už delší dobu semináře v Ateliéru radostné tvorby A.R.T. na Letné. Součástí centra A.R.T. jsou také ateliéry pro umělce, jejichž dílo se někdy označuje Art brut. Mohl bys říct něco více k náplni a smyslu těchto ateliérů?

Vznik Ateliéru radostné tvorby A.R.T. a s ním souvisejícího Kulturně komunitního centra inicioval Vlado Drábek. A.R.T. je určen pro umělce, jejichž chá­paní světa a komunikace s okolím jsou jiné, nestandardní, a kteří jsou majoritní společností označováni jako hendikepo­vaní, postižení nebo duševně nemocní. Smyslem A.R.T. je vytvářet pro tyto tvůrce kreativní prostředí, kde panuje svo­boda, výtvarná práce je radostí a je pro­středím pro tvorbu, kterou lze posuzovat podle přísných uměleckých kritérií. Ta bývá zařazována do art brut – umění v surovém stavu, které v poslední době stále více splývá se současným uměním. A.R.T. se chce začlenit mezi obdobné kreativní ateliéry ve světě, jejichž cílem není ani ar­teterapie, ani naplnění volného času, jsou místem tvůrčí svobody, kde mají umělci k dispozici kvalitní výtvarný materiál a profesionální zázemí, nikoliv však pedagogické či terapeutické vedení, které by ovlivňovalo charakter jejich výtvarného jazyka.
Kulturně komunitní centrum, kde teď jako jeden z lektorů vedu kurs krajinomalby, je založeno stejně jako Ateliér radostné tvorby na výtvarné práci, přičemž cílová skupina je rozšířena o seniory a částečně i o místní komunitu se zaměřením na děti a mládež. Na rozdíl od A.R.T. není určen jen pro lidi s výtvarným talentem, je určen i pro ty, které malování prostě baví.
Kromě kursů kreslení, malování a grafiky tu bývají každý týden zajímavé přednášky o umění.
Děkuji za rozhovor.

A na závěr bych všechny zájemce ráda pozvala do Ateliéru radostné tvorby A.R.T.
Na www.altanart.cz vždy najdete jeho ak­tuální program.

Markéta Černá

Přehled publikovaných článků

Události

Žádné události

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše