V lednu 2023 vyšla v nakladatelství EMAN kniha „V co (ne)věří generace Z (Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2022)“. Jedná se o kolektivní monografii, která mapuje náboženský život současné mládeže v České republice.

Kombinuje přístup sociologický a ekonomický, psychologický a teologický. Dává slovo těm, kdo svým působením horizont současné mládeže spoluvytvářejí (influencer Kovy, básnířka slam poetry Ellen Makumbirofa a youtuberská dvojice Pastoral Brothers).

V knize najdeme jak vědecké studie, tak upřímné výpovědi těch, kteří se mladou generaci snaží oslovit:
Karel Kovář, zvaný Kovy: „Co tedy mladá generace chce? Pro mladou generaci je důležité najít vždy smysl toho, co právě dělá. Mladí potřebují vidět smysl práce a vědět, pro koho ji dělají. Možná to vypadá naivně, ale platí to také pro pracovní prostředí. Během práce chtějí růst a zlepšovat se.“

„Jak mladé lidi oslovit? Mladá generace sleduje televizi a internet. Tištěnými texty k ní neproniknete. Najdete ji v online prostředí...“

Youtuberská dvojice Pastoral Brothers
Jakub: „Na počátku projektu Pastoral Brothers byl mladý aktivní farář, který si položil otázku: Jaký je můj farářský cíl? Odpověděl si: šířit evangelium srozumitelně a současnou formou. Ten farář byl Karel Müller. Vypozoroval, co teenageři, které měl jako farář pro mládež na starost, sledují, co je baví atd. Zjistil, že to jsou youtubeři. Fajn, tak jejich videa začal používat při katechezi. Když probírali lež, tak jim pustil Kovyho, který zrovna natočil video o lži, a poté se o lži bavili z křesťanského pohledu. V tom Karla napadlo, že by měl existovat nějaký křesťanský youtuber. Hledal na youtube, zda něco takového už existuje, ale to, co našel, mu vůbec nesedělo. Proto se rozhodl, že bude videa natáčet sám, ale nechtěl na to být sám…“

Markéta Černá

V co (ne)věří generace Z (Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2022), Eman 2022

Přehled publikovaných článků

Události

Žádné události

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše