1)     Jaká je ve Vaší diecézi aktuální strategie pro nakládání s finančními prostředky? Co je pro Vás v oblasti hospodaření největší výzvou?
Naše církev se vydala cestou k hospodářské soběstačnosti. To je cesta nezbytná a realistická, oproti pasívnímu spoléhání se na štědrou podporu státu z jeho rozpočtu, který však souvisí s konkrétní politickou i ekonomickou situací.

K moci se mohou dostat strany či hnutí, které nepovažují církve za dostatečně významné, a také ekonomická situace státu nemusí být příznivá. V případě kritického stavu ekonomiky státu by prostředky pro církve byly zřejmě tím posledním, na co by stát chtěl dávat, když by se jich nedostávalo v jiných oblastech. Církev se proto musí dokázat postarat sama o sebe, a ještě by měla mít k dispozici prostředky na podporu potřebných a pro sociální aktivity. Církev bude mít tolik duchovních a pracovníků, kolik jich sama bude schopna zajistit, a to jak v diecézích, tak v ústředí církve. Tato změna vedoucí k plné odpovědnosti za ekonomické zajištění církve, včetně platů duchovních a pracovníků církve, je již sama o sobě velkou výzvou.

2)    Do jaké míry podporujete v rámci diecéze sociální a dobročinné projekty?

Sociální a dobročinné projekty naší církve zastřešuje Husitská diakonie, která se vztahuje k celku církve. V těchto sociálních a diakonických aktivitách je důležitá jak profesionalita pracovníků, tak také dobrovolnost a spontaneita. Tato dobrovolnost a spontánnost se v nebývalé míře projevily v situaci, kdy jsme byli postaveni před naléhavou výzvu pomoci lidem postiženým válkou na Ukrajině a prchajícím před ní. Svá srdce i prostory jim otevřeli mnozí lidé naší společnosti, také církve i naše náboženské obce a jednotliví věřící. Ústředí naší církve má ve vlastnictví nebo spravuje některé objekty, které se staly místem pro ubytování a zázemím pro tyto válečné uprchlíky, včetně apartmánu pro biskupy. Zázemí našli v koleji v Praze 3 – Žižkově. Připravili jsme pro ně prostory v rekreačním zařízení Betlém v Jánských Lázních i v nepamátkovém objektu v Husinci ve spolupráci s městem.

3)    Ze kterého hospodářského či jiného projektu v poslední době jste měl radost?

Naše církev vlastní pozemky ve Škodějově v Podkrkonoší. Původně patřily rodině zakladatele naší církve dr. Karla Farského. Na části těchto pozemků jsme uskutečnili ekologický projekt zadržování vody v krajině a vytvořili eko-výchovnou stezku. Přijížděli tam pravidelně i příležitostně lidé z Prahy, spolupracovníci z ústředí, a dobrovolně pracovali na obnově přírodního areálu.  Místo bylo zprvu nevlídné, zarostlé, plné odpadků a černých skládek. Postupně se měnilo lidským přičiněním v prostředí, kde může vyniknout krása a malebnosti, ale i drsnost podkrkonošské krajiny.

4)    Můžete nám popsat Vaši konkrétní vizi do budoucna v oblasti hospodaření?

Pro naši církev bylo od jejího počátku vždy důležité ekonomické zabezpečení. Vidíme to na skutečnosti, že vedle kostelů se stavěly i bytové domy. Nájmy tvoří důležitý podíl příjmů. Tak tomu bude zřejmě i do budoucnosti. Jestliže se z finanční náhrady odpovědně investuje do vlastního majetku, tak je to dobrá cesta. Tyto prostory slouží lidem a současně jsou pro církev zdrojem příjmu. Některé naše objekty budou mít výrazně tento ekonomický charakter, vedle staveb s funkcí především liturgickou a pastorační. Finanční prostředky mají sloužit k podpoře vlastního poslání církve, které je náboženské a duchovní povahy. Církev žije v tomto světě, kde ekonomika se podstatně dotýká lidského života. Nejde o to se majetku zbavovat, ale zhodnocovat jej a najít jeho smysluplné využití tak, aby mohl sloužit církvi k jejímu poslání i mnohým dalším aktivitám. Vedle těchto zdrojů – příjmů z nájmů jsou i další významné zdroje. Těmi jsou zvláště příspěvky, sbírky a dary z vděčnosti, které neztratí nikdy na významu, neboť jsou autentickým výrazem vděčnosti společenství církve i každého věřícího. Jak to vyslovuje apoštol Pavel: „Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť `radostného dárce miluje Bůh“ (2 K 9

Přehled publikovaných článků

Události

Žádné události

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše