Německý skladatel, německý sbor a orchestr a americká pěvkyně uctí Jana Husa

19. října t.r. zazní v kostele sv. Šimona a Judy v Praze gospelové oratorium pro sólo, dva sbory a orchestr PRAVDA V PLAMEMECH. Requiem pro Jana Husa (Wahrheit in Flammen. Requiem für Jan Hus), které před pěti lety vytvořil německý skladatel Ralf Grössler. Po úspěšné světové premiéře v severoněmeckém Wildeshausenu a řadě repríz v dalších německých městech bude nyní toto pozoruhodné dílo uvedeno v Praze v české premiéře. A protože mnoho významných skladeb, věnovaných Janu Husovi, ve světě ani u nás neexistuje, bude tento koncert bezesporu mimořádnou hudební i duchovní událostí.

V roce 2017, kdy si celé Německo a s ním i Evropa připomínalo 500. výročí reformace a zásadního vystoupení Martina Luthera, vytvořil německý skladatel a ředitel kůru v evangelickém chrámu sv. Alexandra v severoněmeckém městě Wildeshausen Ralf Grössler jako připomínku Lutherova předchůdce, českého církevního reformátora Jana Husa, oratorium, které kombinuje “klasické” hudební části s gospelovým zpěvem. Po dvouletém „covidovém“ zpoždění (původně byl koncert plánován na léto 2020) se toto první provedení v městě Jana Husa nyní uskuteční jako vyvrcholení koncertního turné, které začíná 16.října v německé Kostnici a symbolicky, byť v opačném směru, kopíruje Husovu cestu na kostnický koncil.

Chrám sv. Alexandra (Alexanderkirche) ve Wildeshausenu je jedním z nejstarších románských kostelů v severním Německu. A také hudební praxe v tomto svatostánku svou kvalitou zdaleka přesahuje lokální hranice. Ralf Grössler (nar. 1958), který je zde ředitelem kůru už od roku 1989, pochází původně z Bavorska, ale po studiu církevní hudby v Mnichově a Bayreuthu a několika profesionálních zastávkách zakotvil v Dolním Sasku a zdejší chrámový sbor a orchestr dovedl na špičkovou profesionální úroveň. Grössler je ale také skladatel – svoji první skladbu pro varhany napsal už ve 14 letech – a zejména mu učaroval gospel v kombinaci s jazzem. Již v roce 1984 vytvořil svoji první gospelovou mši, po níž následovala další podobná díla (mše i oratoria), jimiž si postupně získal proslulost v celém Německu.

Osobnost Jana Husa jej upoutala právě proto, že v německých církevních kruzích je ve vztahu k reformaci většina pozornosti upřena na Martina Luthera a zapomíná se, že i on vycházel z děl a myšlenek svých předchůdců, mj. také Mistra Jana Husa. Grösslera na Husově osobnosti dle jeho vlastních slov upoutala především „jeho neotřesitelná víra v pravdu a snaha o její prosazení, i za cenu oběti vlastního života“. Tím se pro něj Jan Hus stává i symbolem touhy po věčném míru, založeném na životě v pravdě. Text oratoria zachovává klasické rozvržení jednotlivých částí „mše za mrtvé“ v latině, které je doplněno biblickými texty a citacemi z Husova díla v angličtině a němčině (v programu koncertu je samozřejmě uveden i jejich český překlad). Tuto textovou předlohu vytvořil spolu se skladatelem známý německý básník a teolog Eugen Eckert.

Skladbu za řízení autora provede velký gospelový sbor Joyful Voices, orchestr Sinfonic Gospel Orchestra a jako sólistka se představí americko-německá gospelová zpěvačka Joanne Bell, kterou odborný tisk označuje za jednu z nejlepších současných představitelek tohoto žánru.

Přehled publikovaných článků

Události

Žádné události

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše