wuch 03

Náboženským obcím a diecézím Církve československé husitské
J.A.komenský.png

Vážené sestry a bratři,
pozdravuji vás a oslovuji vás prostřednictvím tohoto dopisu s přáním, abychom si v průběhu letošního roku 2022 přibližovali osobnost, dílo a myšlenky Jana Amose Komenského. Tento moudrý a pokorný svědek Ježíše Krista nám byl také v naší Církvi československé husitské od počátku blízký a inspirující. Je pro nás oslovujícím myslitelem víry, šiřitelem světla poznání a vytrvalé naděje i v naší nelehké době, kterou prožíváme. 

Předávám vám srdečné pozvání na duchovně kulturní setkání, které se uskuteční dne 31. března 2022 s názvem „Komenský – posel porozumění“ v ústředí naší církve v Praze 6 – Dejvicích. Prosím o zveřejnění plakátu a předání pozvánek na toto setkání s historickou, teologickou a pedagogickou částí, které nás může mnohými podněty z díla Komenského obohatit.

K této příležitosti ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou v Praze připravujeme publikaci o J. A. Komenském v Církvi československé husitské. Děkuji všem, kteří ji podporujete tím, že poskytujete podklady z vašich náboženských obcí. V letošním roce mají být vydány i další tisky včetně omalovánek pro děti.

Některé sbory naší církve v různých místech naší vlasti jsou přímo označeny jménem Komenského a nabízí se tak právě v nich v letošním roce uspořádat takto zaměřenou akci. Ale v kterékoli náboženské obci naší církve je možné si připomenout tuto osobnost při bohoslužbě, přednáškou, tematickým setkáním a dalšími způsoby. Olomoucká diecéze připravuje pouť do Přerova, která se má konat v sobou 30. dubna 2022.

Můžete jako náboženská obec požádat o poskytnutí loga, které bylo pro toto jubileum vytvořeno a na základě spolupráce s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou v Praze jej máme k dispozici pro akce pořádané naší církví v rámci tohoto jubilea.

Tam, kde je zřejmá vztažnost naší církve k tradici Komenského, je vhodné napsat článek do místního tisku.

Údaje o akcích shromažďuje a informace vám poskytne přednosta kulturního odboru Mgr. Oldřich Nováček, tel.: 737 279 993, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

S přáním Boží milosti a stálé naděje

Tomáš Butta
patriarcha Církve československé husitské

Dne 1. 2. L. P. 2022 

Přehled publikovaných článků

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz [M]

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz [M]