V rámci Červené středy se uskutečnila dne 23. 11. 2022 v Karolinu v Praze židovsko-křesťanská modlitba za všechny pronásledované pro víru.
Předsedali jí pražský arcibiskup Jan Graubner, rabín David Maxa a superintendentka Evangelické církve metodistické Ivana Procházková, která pronesla reflexi k významu Červené středy.

Po té se průvod s rozsvícenými svícemi vydal na pěší pochod Prahou. První zastavení bylo u Staronové synagogy, druhé u kostela sv. Jiljí a třetí u Betlémské kaple, v níž se následně konal benefiční koncert. Texty věnované Albertu Schweitzerovi přednesl Rudolf Kvíz a na varhany zahrál skladby J. S. Bacha Jaroslav Tůma. Výtěžek benefičního koncertu byl zaměřen na osvobození otroků v Jižním Sudánu v rámci projektu zajišťovaného Charitou České republiky. Za Církev československou husitskou se akce zúčastnil bratr patriarcha Tomáš Butta. Foto Anička Guthrie, Člověk a víra

Přehled publikovaných článků

Události

Žádné události

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše