Při inauguraci prezidenta Pavla došlo z církevního hlediska k něčemu výjimečnému. Formát slavnostní katolické bohoslužby s kantátou Te Deum byl opuštěn a namísto toho byla zvolena forma ekumenické modlitby s koncertním provedením Te Deum od Antonína Dvořáka.

Nastupující prezident Petr Pavel je podle vlastních slov sice formálně pokřtěný, ale nevěřící a nepraktikující.

Modlitební zakončení inaugurace mělo v ekumenickém duchu několik prvků, které se vzájemně doplňovaly. Ve Svatováclavské kapli to byla v první řadě modlitba církevních představitelů za stát a za nově zvoleného prezidenta. Vrchní zemský rabín Karol Sidon přečetl čtení z Přísloví, arcibiskup Jan Graubner, předseda České biskupské konference, přednesl modlitbu, v které vzpomněl zemské patrony i mučedníky totalit 20. století. Luterský biskup Tomáš Tyrlík, předseda Ekumenické rady církví, přednesl modlitbu, v které se zamýšlel nad jednotlivými výzvami modlitby Otčenáš, kterou tak i uvedl. Přítomný byl také patriarcha CČSH Tomáš Butta.

Společně pak předsedové obou církevních organizací pronesli modlitbu za prezidenta: „Bože, tobě patří všechno na nebi i na zemi, a ti, kdo vládnou, mají svou moc od tebe propůjčenu. Vyslyš naše prosby za nového prezidenta našeho státu a požehnej jeho službě: dávej mu světlo, ať poznává, co je správné a dobré, a prozíravě vykonává svůj úřad, aby byl vždycky zajištěn právní řád a svobodné rozvíjení lidské osobnosti. Amen.“ Požehnáním, které společně pronesli arci-biskup Graubner a biskup Tyrlík, pak byla církevní část modlitby ukončena. Za zvuků nejstarší známé české duchovní písně Hospodine, pomiluj ny se pak prezident i církevní představitelé přesunuli do lodě katedrály svatého Víta, kde Česká filharmonie provedla Dvořákovu kantátu Te Deum. Krása Dvořákovy hudby a také krása monumentálního prostoru katedrály svatého Víta tak mohly oslovovat svou spirituální hloubkou skutečně každého, kdo se oslovit chtěl nechat. Jestli modlitba ve svatováclavské kapli byla ekumenická, tak toto umělecké provedení bylo duchovní v tom nejširším a nekonfesním slova smyslu.

9. března 2023 se v katedrále svatého Víta tedy poprvé podařilo při takto významné státní příležitosti propojit obřady tradiční a nové, církevní a civilní, kulturní a duchovní – do jednoty ekumenické a celospolečenské.

Jiří Bochez
zdroj: www.proboha.cz
Petr Jan Vinš: Ekumenický rozměr prezidentské inaugurace byl bezprecedentní událostí (kráceno)

Přehled publikovaných článků

Události

Žádné události

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše