wuch 03

Vážená paní děkanko, vážení pedagogové, vážené studentky a studenti, milé sestry a bratři, chtěl bych vás všechny pozdravit při zahájení studentských bohoslužeb v novém akademickém roce.
Tuto příležitost vás oslovit využiji i k tomu, abych vám sdělil několik oficiálnějších informací, ale řekl také něco osobnějšího.

Jako biskupové husitské církve si uvědomujeme význam univerzity a fakulty, bohoslovecké koleje a úlohy spirituála. Po skončení činnosti spirituálů bratra Daniela Majera a bratra Pavla Koláře se v roce 2018 stal pro Husitskou teologickou fakultu spirituálem bratr Filip Sedlák a pro Bohosloveckou kolej dr. Karla Farského bratr Tomáš Novák. Bratr Tomáš Novák vykonával tuto funkci od 1. května 2018. Chtěl bych mu dnes poděkovat za to dobré, co v této funkci vykonat. Podařilo se mu v koleji na Žižkově vytvořit esteticky vkusnou kapli – modlitební prostor, který k bohoslovecké koleji patří.

Obtížné období pandemie a s tím spojené zúžení poštu ubytovaných v této koleji vedlo k tomu, že biskupská rada dospěla k názoru, aby se bratr Tomáš Novák, který je odborným referentem na ústředí naší církve, věnoval jiným potřebným úkolům v oblasti kulturní a nově připravovaným stránkám. V současnosti je na přechodnou dobu letošního akademického roku pověřen spirituální péčí o studenty ubytované v koleji v Roháčově na Žižkově bratr Filip Sedlák, který je spirituálem pro Husitskou teologickou fakultu. Těší nás zájem o studium husitské teologie v počtu nově přihlášených do 1. ročníku a také zájem o ubytování na koleji. Kolej je církevním zařízením, ale nachází se v prostorách, které patří univerzitě. Přejeme si, aby byla místem vlídného soužití a zázemím předně pro studium na Husitské teologické fakultě. Její znovu zformování jako bohoslovecké koleje je však záležitostí budoucnosti. Jednotliví biskupové naší církve jsou v kontaktu s bohoslovci a jsou otevřeni rozhovorům se studenty fakulty.

Naše setkávání, soužití a přispívání k prospěchu církve a fakulty vyžaduje od každého z nás dobrou vzájemnou komunikaci, ochotu k týmové spolupráci, schopnost naslouchat druhému a neprosazovat jen své názory, ale vcítit se do druhého.

V tomto prostoru Husova sboru v Praze na Vinohradech se při těchto studentských bohoslužbách setkává fakulta a církev. I při odlišnosti těchto institucí, kterými jsou církev a univerzita, sdílíme mnoho společného. Tím společným je hledání a poznávání pravdy. Ježíš nás oslovuje svým výrokem: „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými“ (J 8,32).

Chtěl bych připomenout ještě jeden výrok týkající se poznání pravdy. Je z jednoho dopisu Jana Amose Komenského a zní: „Poznání pravdy je věc řádného života, opravdové pokory a vytrvalá modlitba“. Jinými slovy jde o přijetí určitého řádu a pravidel, realistické kritické sebenahlížení a spirituální přesah. To jsou kroky směrem k pravdě, která přináší vnitřní svobodu.

Kéž na této obtížné cestě za poznáním pravdy v Ježíši Kristu v času studia i celém našem životě nám všem Bůh dává ze zdrojů svého Ducha moudrost a sílu.

Říjen 2022  

Přehled publikovaných článků

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz [M]

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz [M]