Evropská komise vyhlásila rok 2022 Evropským rokem mládeže. Konference evropských církví (CEC) s evropskou Ekumenickou radou mládeže (EYCE) a evropskou Světovou studentskou křesťanskou federací shromáždily během setkání mladých křesťanů jejich názory na křesťanský život v současné Evropě a na význam ekumenických organizací.

V roce, který byl poznamenán válkou, inflací, úzkostí a dopady četných krizí, se účastníci zamýšleli nad tím, co jim dodává sílu.

Sarah Eulitzová z Německa popsala svou zkušenost v mladém a rozmanitém ekumenickém hnutí „jako by byla stále na cestě ke spravedlivějšímu a mírumilovnějšímu světu.“

Patrick Ramsey z Anglie uvedla, že, „víra je cesta, na kterou se vydáváme všichni společně, jako křesťané různých tradic, ale také jako věřící jiných vyznání, a dokonce v jistém smyslu i jako ateisté. Toto zkoumání je nejcennější, když jsme schopni sdílet své myšlenky s ostatními, kteří s nimi nemusí souhlasit. Ekumenismus je ve své nejlepší podobě otevřeným prostorem, kde jsou všichni respektováni.“

Steven Edwards z Německa sdělil: „Jako křesťan nemám na výběr, k politické aktivitě mě vede víra a přesvědčení. Jsme povoláni k tomu, abychom budovali lepší společnost a byli součástí tohoto světa. Sílu, moudrost a vytrvalost nacházím v Bohu a ve společenství s ostatními křesťany.“

10. 3. 2023, Jiří Bochez

Zdroj:
www.ceceurope.org
www.eyce.org

Přehled publikovaných článků

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše