wuch 03

Úvaha v Sudoměři – březen 2022 

Vážená paní starostko, vážení přítomní, sestry a bratři!
Ve svém zamyšlení bych chtěl pohlédnout na husitství očima Jana Amose Komenského, který má v březnu své jubileum.

Komenský je považován za dovršitele husitství a celé české reformace. Ve Švédsku byl nazýván „husitou“. Náležel od dětství k Jednotě bratrské, která vzešla z církve podobojí svým osamostatněním. Hledal cestu z válek důrazem na moudrost, poznání, vzdělání, nenásilí a dobrovolnost. Komenský se zabýval historií vlastního národa a je autorem také dějepisných pojednání. Komenský píše: „Císař Zikmund vtrhl s vojskem do Čech a hubil je válkami nepřetržitě celých třináct let. A tyto války slují „husitské“, o nich psal Aeneas Silvius, že se jim potomci budou více divit než věřit, poněvadž je druhá strana vedla naprosto bez úspěchu, kdežto Žižka, vojevůdce český, a jeho nástupci, vždycky vítězili“ (Stručná historie Církve slovanské, cit. s. 34).

Komenský vytýkal husitům nesvornost, kdy se dokázali sjednotit jen proti nepříteli. „Neboť kolikrát se Češi doma svářili a císař je vojsky ohrožoval, tolikrát uzavřeli mezi sebou mír a společnou zbraní uhájili společnou věc. Při tom měli vedení hlavně Žižka a Prokop, hlava Táborských, a Bůh popřával obdivuhodný zdar a vítězství (Stručná historie církve slovanské, cit. s. 35). Tolik Komenský o husitské době a o Žižkovi z odstupu dvě stě let (srov. Komenský o Žižkovi, Stručná historie církve slovanské, s. 33).

Ale i Komenský žil v čase bojů a válek. Nebyl však naivním pacifistou. I on považoval obranu státu za nutnou a politicky se angažoval v exilu ve prospěch svého národa. Ale přesto u Komenského převažovala vize světa bez válek, svět míru, kdy se zbraně změní v zemědělské a vinařské nástroje pro získávání chleba a vína. Děla se podle Komenského mají proměnit na zvony.

Jestliže bychom chtěli vyzvednout příklady význačných postav české reformace a jejich vlastnosti a životní postoje, pak je to pevnost a stálost přesvědčení Jana Husa, statečnost a rozhodnost vojevůdce Jana Žižky. Ale nelze opomenout Jana Amose Komenského – jeho moudrost a bytostnou touhu po míru a univerzálním lidském bratrství.

(Nyní bych rád předal pamětní medaili J. A. Komenského paní starostce obce Čejetice.)

Přehled publikovaných článků

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz [M]

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz [M]