wuch 03

Vážený bratře biskupe Tomáši, vážené sestry a vážení bratři,
rád bych vás pozdravil osobně, ale byl jsem již před časem pozván na dnešní den do jižních Čech, kde si naše středisko Husitské diakonie „Domeček“ v Trhových Svinech připomíná 30 let od svého založení.

Děkuji vám všem, jak aktivním duchovním, tak i laikům, za vaši ochotu nasazovat se pro dílo Kristovy církve a přinášet s porozuměním a láskou evangelium všem lidem. Spojuji se spolu s vámi v modlitbách za mír v našem světě a děkuji těm, kteří pomáháte postiženým a strádajícím válkou na Ukrajině.

Přeji vám pro jednání vašeho shromáždění bratrskou vzájemnost v Božím Duchu a hledání moudrých společných řešení k rozvíjení naší pastorační služby a potřebného ekonomického zajištění církve.

Děkuji vám za zdařilé uspořádání poutě do Přerova – místa spojeného s Jednotou bratrskou a s Janem Amosem Komenským u příležitosti jeho 430. výročí narození, které jsem se také mohl účastnit.

Nechť Bůh Otec a náš Pán Ježíš Kristus povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu (2 Te 2,17).Tomáš Butta
bratr patriarcha

Ke dni 21. květnu L. P. 2022

Přehled publikovaných článků

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz [M]

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz [M]