wuch 03

Vážený bratře biskupe Davide, vážené sestry a vážení bratři,
velmi rád bych vás pozdravil osobně, ale již před časem jsem slíbil na tento den účastnit se akce v jižních Čechách, kde si naše středisko Husitské diakonie „Domeček“ v Trhových Svinech připomíná 30 let od svého založení.

Oslovuji vás alespoň prostřednictvím tohoto dopisu a přeji vám moudrost pro vaše jednání a odpovědnost pro vaše rozhodování k prospěchu pražské diecéze i celku církve.

Děkuji všem, kteří jste se připojili k letošnímu 430. výročí Jana Amose Komenského. Z příkladu jeho věřící osobnosti a jeho rozsáhlého a hlubokého díla můžeme čerpat osobní duchovní povzbuzení a vytrvalou naději pro náš svět plný bolesti a utrpení.

Děkuji těm, kteří pomáháte lidem postiženým a strádajícím válkou na Ukrajině a připojuji se k modlitbám za mír mezi národy a mezi lidmi.

Ať vás posiluje ve vaší službě i v životě Bůh náš Otec. On je zdrojem posily a naděje v každé době. Děkuji vám za vaši ochotu plynoucí z vaší víry podílet se aktivně a tvořivě na díle Kristovy církve v tomto světě.

Modlím se, aby Bůh svou mocí přivedl k naplnění každé vaše dobré rozhodnutí a dílo víry (2 Te 1,11).

                                       
Tomáš Butta
bratr patriarcha

 

Ke dni 21. květnu L. P. 2022

Přehled publikovaných článků

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz [M]

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz [M]